Trening rozwoju

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trening Rozwoju Osobistego (terapeutyczny)

Organizator:

Fundacja Aplica

Kontakt:

Krzysztof Demczuk krzysztof@aplica.pl

Prowadzący:

Krzysztof Demczuk - psychoterapeuta Gestalt

Katarzyna Wierzbicka - psychoterapeutka Gestalt

Koszty:

 • 900 zł
  w cenę wliczone jest zaświadczenie ukończenia treningu, obsługa dwóch certyfikowanych trenerów Grupy Aplica, materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy
 • Wysyłając zgłoszenie deklarujesz uiszczenie opłaty.
 • Możliwy nocleg w warunkach materacowych lub we własnym zakresie.

Data:

 • 26.10-30.10.2021 (rozpoczęcie 26.10.2021 o godz. 12:00)

Miejsce:

 • Fundacja Aplica - ul. Modrzejowska 20, Sosnowiec

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w treningu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji treningu
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w treningu

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w treningu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych


© Fundacja Aplica 2022